CONTEXTUELE HULPVERLENING EN RELATIETHERAPIE

Geo

 “Ik heb behoefte aan iemand waar ik bij terecht kan, een soort geestelijke vader of moeder. Iemand die ik kan vertrouwen, waar ik van kan leren en waar ik mezelf kan zijn.” Willem, 23 jaar.

Enige tijd geleden heb ik het begrip “Geo” in onze gemeente geïntroduceerd.

In onze tijd ervaren veel mensen dat zij steeds meer teruggeworpen worden op zichzelf. Ook als christen heb je niet zomaar iemand waar je met regelmaat bij terecht kunt, iemand waar je jezelf kunt zijn, zonder het gevoel te hebben dat je de tijd van de ander in beslag neemt. Dat is de reden waarom mensen vaak eenzaam worden en niet de betekenis ervaren van de betrokkenheid van anderen in hun leven. Samenleven en wonen is niet vanzelfsprekend meer, ook niet als geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar. Hoe kunnen we elkaar helpen om te groeien in ons geloof en om te investeren in elkaars leven, zodat we zelf ook weer kunnen investeren in het leven van een ander?

Wat is een Geestelijk ouder?
Dit is een relatievorm die in de Bijbel veel voor komt. Naast het geestelijk vader of moeder zijn voor eigen kinderen, kunnen mensen ook geestelijk ouder zijn voor anderen. Ook mensen die geen kinderen hebben kunnen dus geestelijk ouder zijn voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie van Paulus en Timotheus. Ik heb zelf het voorrecht gehad om zulke geestelijke ouders te hebben en heb daar enorm veel aan gehad. Jan en ik zijn zelf ook bijna ons hele leven geestelijke ouders voor anderen geweest. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid en (tijdelijke) verbondenheid. De geestelijke vader of moeder heeft oneindig veel manieren om de ander verder te helpen om te groeien in persoonlijke en geestelijke groei. Het doel is zelfstandigheid en volwassenheid in het geestelijk leven. Geconfronteerd worden met onszelf en datgene wat de ander van ons vindt, vraagt om moed, eerlijkheid en zelfbewustzijn, maar bovenal om durf om ons kwetsbaar op te stellen. Het vraagt in ieder geval geen volmaaktheid of een leven zonder fouten. We hebben zulke mensen om ons heen nodig, die ons accepteren en ons liefdevol confronteren met wie we zijn, mensen die ons voorgaan.

Wat is een Geo?
Geo is een afkorting voor geestelijk ouder. Dit is een woord dat ik heb aangereikt aan de gemeente om meer met deze relatievorm aan de slag te gaan. Op deze manier hoop ik dat dit aangewakkerd zal worden en op een natuurlijke manier op de achtergrond verder gestalte gaat krijgen in gemeenten, of daar buiten. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid en met eigen afspraken. Er worden tips en aandachtspunten aangereikt, maar verder wordt dit niet gestuurd of van bovenaf gedragen door bijvoorbeeld het pastoraal team.

Geo is een relatievorm en dus geen functie van de kerkelijke gemeente. Mensen worden hier niet voor gevraagd door de leiding van de gemeente en moeten elkaar onderling weten te vinden. De positie en de verantwoordelijkheid liggen dus op hetzelfde vlak als de broeder/zuster relatie.

Geestelijk ouderschap heeft alles te maken met een vertrouwensrelatie van twee personen waartussen het klikt. De één is de ”ouder” (coach, mentor, maatje), de ander de “zoon”, “dochter” (vriend, leerling). De Geo is jong of oud, man of vrouw, alleen gaand of getrouwd. De Geo is gewoon iemand waar men zijn verhaal kwijt kan, iemand die luistert en iets betekent in de levenskeuzes die iemand moet gaan maken. Je stelt je wijsheid, je kennis, je ervaring, maar ook je kwetsbaarheid ter beschikking van de ander. Een Geo is iemand die ondersteunt in iemands geestelijke ontwikkeling, maar ook iemand die iets leuks onderneemt en een band met iemand opbouwt.

De meerwaarde van deze relatievorm is dat het te overzien is door het tijdelijke van de verbondenheid. Mensen kunnen zonder schuldgevoel na een mooie periode ook weer stoppen. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om het contact wel voort te zetten na wederzijdse afspraak.

Hoe lang ben je Geo? Welke afspraken maak je? Wat is het verschil met vriendschap? Ben ik als christen- ouder niet automatisch de geestelijke ouder van mijn kinderen?

Als je nieuwsgierig bent en wilt weten wat het betekent om een Geo voor iemand anders te zijn, ben ik bereid om e.e.a. toe te lichten. Er worden ervaringen, aandachtspunten en tips aangereikt. Na deze avond kun je erover nadenken om dit begrip te introduceren in je gemeente.

Meer weten? Stuur een mail naar Lies@langszijhulpverlening.nl

Goede blog? Delen mag

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Lies Nijman

Ik kom graag langszij om je te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling, Of om bij geloofsvragen naar je luisteren en je helpen je weg te vinden. Als je bent vastgelopen door rouw en verlies, wil ik je ondersteunen. Ik wil jullie uitdagen om meer uit je huwelijk te halen. Als er verwijdering is ontstaan met je ouders of een van je kinderen, wil ik meekijken wat er nodig is om weer tot verbinding te komen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Scroll naar top