CONTEXTUELE HULPVERLENING EN RELATIETHERAPIE

Pastoraat

In het pastorale gesprek gaat het erom dat we elkaar ontmoeten én dat we met elkaar God ontmoeten. In de lijn van de grote Herder wordt aandacht en zorg besteed aan mensen. Wij worden geholpen en gestimuleerd in onze groei in relatie tot God, onszelf en andere mensen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Bijbel als richtsnoer.
Soms hebben we, door onze achtergrond of ervaringen, een verkeerd beeld van God. Of misschien hebben we ons nog nooit verdiept in wie de God van de Bijbel is en verlangen we ernaar om dit samen met iemand te onderzoeken. Het kan ook zijn dat we teleurgesteld zijn in mensen, juist op het gebied van het geloof.

Ook kunnen we gebukt gaan onder schuldgevoel, terecht of onterecht. Het kan nodig zijn om te onderzoeken wie we zijn in het licht van het evangelie, om onwaarheden over onszelf op te ruimen.
We kunnen geholpen worden om zelfstandig en verantwoordelijk ons leven te kunnen leven. Ook bij rouw en verlies kan het helpend zijn om te ontdekken hoe daarover geschreven wordt in bijvoorbeeld de Psalmen.

Het kan ons ruimte geven om ons verdriet te uiten, maar ook onze boosheid of onze waaromvragen. Het leven van Jezus Christus laat ons zien dat God ons begrijpt en aan onze kant is gaan staan. Zo is er in het pastoraat ruimte voor heling, verzoening, versterking, ondersteuning en toerusting. We verwachten daarvoor, naast erkenning en hulp van elkaar, ook troost en leiding van Gods Geest.

Ik liep vast door boosheid en teleurstelling over onverhoorde gebeden. Samen hebben we stilgestaan bij mijn beeld van God en hoe ik anders kan omgaan met vragen en twijfels. Het was nogal bevrijdend om dit rechtstreeks bij Hem neer te leggen, om mezelf te mogen zijn inclusief mijn boosheid. Ik heb nog veel vragen, maar Lies heeft me geholpen om die toe te laten en om daarmee om te gaan.

LIANNE

Het was een hele stap om hulp te vragen voor een kwestie die met vergeven te maken had. Ik had er enorm moeite mee en toch wilde ik eraan werken. Lies heeft respect getoond voor mijn pijn en had begrip voor de tijd die ik nodig had. Ik ben zo dankbaar dat ik door God ben geholpen en dat ik die bitterheid en dat verdriet langzamerhand ben kwijtgeraakt.

DAVID
Scroll naar top